soundcloud.com/geldeanlat

O mesafe öldürmez dediler dediler dediler…

toulous-lautrec asked: Boyun 1.80 miymiş neymiş, öyle bişeymiş doğru mu?


Answer:

ben bıktım siz boyumu sormaya bıkmadınız. Doğrudur.

Dünyanın en güzel şarkısı galiba.

Son feci bisiklet- bikinisinde astronomi

James Blake ‘Retrograde’

Milky Chance - Stolen Dance

Twitter
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter